het dopplereffect

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  dopplereffecten

schijnbare frequentieverschuiving als de zender en ontvanger bewegen ten opzichte van elkaar
Voorbeeld:  `Vele radarsystemen werken op basis van het dopplereffect.`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. Het effect dat de door een waarnemer gemeten golflengte anders is dan de uitgezonden golflengte van een golfbron die een snelheid heeft ten opzichte van de waarnemer. Wan...
  2. Verandering van de gemeten frequentie van een golfstructuur door de beweging van de ontvanger of de bron van de golven. De bewegende ontvanger observeert meer of minder g...
  3. Effect dat een toon hoger-lager klinkt wanneer de bron zich naar -van de luisteraar beweegt
  4. 1) Natuurverschijnsel
  5. Een fenomeen dat karakteristiek is voor golfverschijnselen, zoals licht en geluid, wanneer de bron en de waarnemer zich ten opzichte van elkaar bewegen. De waargenomen f...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
dopplereffect (verschuiving van waargenomen trillingen in licht of spectrum van een object)