Ia de dissident

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [dɪsiˈdɛnt]

Ib de dissident|e

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [dɪsiˈdɛnt|e]

iemand met een andere mening dan anderen in een groep
Voorbeeld:  `een boek van een Chinese dissident over de repressie op het platteland`


II dissident

bijv.naamw.
Uitspraak:  [dɪsiˈdɛnt]

met een andere mening dan de anderen in je groep

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
andersdenkende

5 definities op Encyclo
  • Dissidenten zijn individuen of groeperingen die zich verzetten tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op religieus, politiek of sociaal gebied. De Engelse t...
  • Let op: Spelling van 1858 een afwijker, iemand die anders denkt; gewone naam, dien men, in Polen, aan de Onroomsche Christenen geeft. Dissideren, anders denken, van eene ...
  • 1) Anders denkend 2) Anders denkende 3) Andersdenkend 4) Andersdenkende 5) Scheurmaker
  • andersdenkende Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
  • mensenrechten: persoon die omwille van zijn (andersluidende) politieke, religieuze of maatschappelijke opvattingen door ...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    dissident (iemand met afwijkende politieke of godsdienstige overtuiging)