de discriminatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [dɪskrimi'na(t)si]
Verbuigingen:  discriminatie|s (meerv.)

keer dat je (iemand) slechter behandelt dan een ander
Voorbeelden:  `discriminatie op de werkvloer`,
`discriminatie van homoseksuelen`
positieve discriminatie  (het geven van voorkeursbehandeling (aan iemand die vaak gediscrimineerd wordt)) `Door positieve discriminatie is zij directeur gekozen als directeur.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
onderscheid

25 definities op Encyclo
  1. Fr: la discrimination [staatsrecht] situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, huidskleur, afkomst of etnische afstamming, gezondheidstoestand…
  2. op een oneerlijke manier achterstellen bij anderen vb: discriminatie van vrouwen bestaat nog altijd
  3. Onder discriminatie wordt in het algemeen verstaan: een nadeel berokkenen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die ...
  4. In pensioenregelingen mag in principe geen onderscheid gemaakt worden op grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur va...
  5. Het maken van onderscheid en het apartstellen en beoordelen van een bepaalde groep mensen. In Duitsland hebben vooral de buitenlandse werknemers hiermee te maken.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met discriminatie:
discriminaties

Deze woorden eindigen op discriminatie:
rassendiscriminatieloondiscriminatie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
discriminatie

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `discriminatie` kennen.