de diagenese

zelfst.naamw. (v.)

steenwording van sedimenten door druk etc.


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. Het proces waarbij de omvorming van een sediment tot verhard gesteente plaatsvindt.
  2. Van het losse zand op het strand naar de zandsteen in de muur van een oud gebouw. De geologische weg tussen die twee heet diagenese. Wat is diagenese Water of wind vervo...
  3. Def.: overgangsproces van een loskorrelige laag (bijv zand) naar een verkitte laag (bijv zandsteen)
  4. verandering van sedimenten in harde gesteenten. De werking van wind. Processen rond water, sneeuw en ijs in verschillende vormen.
  5. Diagenese is binnen de geologie elke chemische, fysische of biologische verandering die een sediment ondergaat nadat het afgezet is. Verwering wordt niet onder diagenese...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
diagenese (verstening van sedimenten, lett.: doorgaande wording)