het despotisme

zelfst.naamw.

1) een regeringsvorm waarbij één persoon (de ''despoot'') of een kleine groep personen absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast

2) dwingelandij


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
alleenheerschappij

4 definities op Encyclo
  • Alleenheerschappij, waarbij de alleenheerser geen rekening houdt of wenst te houden met de geldende wetten, gebruiken en traditionele instellingen.
  • Regeringsvorm waarbij één persoon of een kleine groep personen de absolute macht heeft.
  • Despotisme (Grieks δεσποτία, van δεσπότης - heerser, tiran) is een regeringsvorm waarbij één persoon (de despoot) of een kleine groep personen absolute...
  • 1) Alleenheerschappij 2) Alleenheersing 3) Dictatuur 4) Dwangbestuur 5) Dwanggezag 6) Dwingelandij 7) Machtsmisbruik 8) Regering van een tiran 9) Willekeurige heerschappi...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    despotisme