de demografie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [demoxra'fi]

wetenschappelijke bestudering van kwantitatieve eigenschappen van de bevolking, de veranderingen daarin en de gevolgen daarvan
Voorbeeld:  `In de demografie worden heel veel gegevens gebruikt over aantallen geboorten, huwelijken en sterfgevallen.`
Synoniem:  bevolkingsleer

© Kernerman Dictionaries.

14 definities op Encyclo
  1. beschrijving van de sociale situatie en de politiek van volken vb: hij bestudeert de demografie van Schotland
  2. Wetenschap die de ontwikkelingen in omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van de be- volking bestudeert. Bij deze studie worden ook de oorzaken en de gevolgen va...
  3. Onderdeel van de aardrijkskunde. Het houdt zich bezig met geboorte en sterfte en immigratie en emigratie van mensen.
  4. de wetenschap die de structuur van een bevolkingsgroep bestudeert (Grieks deimos=bevolking; grafein= beschrijven); de studie van het bevolkingsaantal, de geboorten, de st...
  5. (G: démos = volk, graphein = beschrijven) De wetenschap omtrent de omvang, de opbouw en dynamiek der bevolking in kwantitatieve zin.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
demografie (statistische beschrijving der bevolking)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `demografie`.