de deltahoogte

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  deltahoogtes<br>deltahoogten
Verbuigingen:  deltahoogtetje

de vereiste hoogte zoals vastgesteld op grond van de Deltawet die van kracht was tussen 1957 en 2005. (ongeveer 12 meter boven NAP voor de Nederlandse dijken aan de Noordzee)


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Na de overstromingsramp van 1953 heeft de Deltacommissie een veilige hoogte voor de waterkeringen (=dijken en duinen) vastgesteld. De commissie heeft bepaald dat in het D...
  2. Def.: hoogte van een waterkering, die voldoet aan de veiligheidsnorm volgens de Deltawet.
  3. De deltahoogte van een waterkering is de vereiste hoogte zoals vastgesteld op grond van de Deltawet die van kracht was tussen 1957 en 2005. In 2005 is de Deltawet opgega...
Toon uitgebreidere definities