I daar

bijwoord
Uitspraak:  [dar]

1) <dit zeg je als je naar iets wijst of iets bedoelt dat verder weg is>
Voorbeelden:  `De bibliotheek is daar, achter die huizen.`,
`Ik ga graag naar mijn oma. Daar zijn leuke dingen te doen.`
Antoniem:  hier
dat is tot daar aan toe  (dat kan nog net; dat is nog te begrijpen) `Een keertje dronken zijn als je jong bent is nog tot daar aan toe, maar erger moet het niet worden.`

2) <als los woord dat eigenlijk samen met een voorzetsel een ander woord vormt en dan iets zegt over wat al eerder gezegd is>
Voorbeelden:  `Dat is geheim. Ik mag daar niets over zeggen.`,
`Dat is geheim. Ik mag daarover niets zeggen.`,
`Hij gaat staan en stoot daarbij zijn knie.`,
`Wil je daar voortaan aan denken?`
Synoniem:  er

3) <vaak zonder duidelijke betekenis>
Voorbeelden:  `Wie is daar?`,
`Ze ruimen niets op. Daar zijn het kinderen voor.`


II daar

conjunction
Uitspraak:  [dar]

<als je een reden voor iets geeft>
Voorbeeld:  `Ik ga verhuizen, daar mijn huis te klein wordt.`
Synoniem:  omdat

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aangezien aldaar daarginds daarheen die kant uit er ginder ginds omdat vermits want wijl hier (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn haring braadt daar niet (=hij is daar niet welkom)
• twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen (=als twee personen van een verschillend geloof trouwen, gaat het zelden goed)
• petje af / Daar neem ik de pet voor af. (=respect betonen voor hoe iemand iets voor elkaar gekregen heeft.)
• het zal daar kluizen (=er zal hevige ruzie zijn)
• het is daar armoe troef. (=daar heerst grote armoede.)
Toon alle 39 spreekwoorden die daar bevatten

Taaladvies
  1. Langs daar / daarlangs: Is de volgende zin correct: De inbreker is langs daar het huis binnengekomen?
  2. Naar daar / daarnaartoe / daarheen: Is naar daar correct in de volgende zin: Ik zal meteen naar daar komen?


6 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] op -, in die plaats; er; ginds; wie komt-? hij is -; - licht het; - hebt gij het; hier en -, op enkele punten of plaatsen; v...
  2. [Vergeten woorden] (v.), dare schade, pijn, letsel [~ deren]
  3. het woord noemt een reden vb: daar ik hoofdpijn heb, wil ik nu gaan slapen Synoniemen: aangezien omdat op die plaats vb: daar ligt een boek Synoniemen: er aldaar
  4. •geeft 'onderschikkend' een reden aan.
  5. 1) Aan gene zijde 2) Aangezien 3) Aanwijzend voornaamwoord 4) Aldaar 5) Alzo 6) Bijwoord 7) Bijwoord van plaats 8) Daarginds 9) Daarheen 10) Daarnet 11) Dewijl 12) Er 13)...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met daar:
daaraandaarachterdaarbijdaarbovendaardoordaarenbovendaarentegendaargindsdaarheendaarindaarjuistdaarlatendaarmededaarmeedaarnadaarnaardaarnaartoedaarnaastdaarnetdaarom
Toon alle woorden die beginnen met daar

Deze woorden eindigen op daar:
bedaarlaat daarvandaaraldaarziedaarzondaar
Toon alle woorden die eindigen op daar

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `daar` kennen.