I daar

bijwoord
Uitspraak:  [dar]

1) <dit zeg je als je naar iets wijst of iets bedoelt dat verder weg is>
Voorbeelden:  `De bibliotheek is daar, achter die huizen.`,
`Ik ga graag naar mijn oma. Daar zijn leuke dingen te doen.`
Antoniem:  hier
dat is tot daar aan toe  (dat kan nog net; dat is nog te begrijpen) `Een keertje dronken zijn als je jong bent is nog tot daar aan toe, maar erger moet het niet worden.`

2) <als los woord dat eigenlijk samen met een voorzetsel een ander woord vormt en dan iets zegt over wat al eerder gezegd is>
Voorbeelden:  `Dat is geheim. Ik mag daar niets over zeggen.`,
`Dat is geheim. Ik mag daarover niets zeggen.`,
`Hij gaat staan en stoot daarbij zijn knie.`,
`Wil je daar voortaan aan denken?`
Synoniem:  er

3) <vaak zonder duidelijke betekenis>
Voorbeelden:  `Wie is daar?`,
`Ze ruimen niets op. Daar zijn het kinderen voor.`


II daar

conjunction
Uitspraak:  [dar]

<als je een reden voor iets geeft>
Voorbeeld:  `Ik ga verhuizen, daar mijn huis te klein wordt.`
Synoniem:  omdat

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aangezien aldaar daarginds daarheen die kant uit er ginder ginds omdat vermits want wijl hier (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn haring braadt daar niet (=hij is daar niet welkom)
• twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen (=als twee personen van een verschillend geloof trouwen, gaat het zelden goed)
• petje af / Daar neem ik de pet voor af. (=respect betonen voor hoe iemand iets voor elkaar gekregen heeft.)
• het zal daar kluizen (=er zal hevige ruzie zijn)
• het is daar armoe troef. (=daar heerst grote armoede.)
Toon alle 39 spreekwoorden die daar bevatten

Taaladvies
 1. Is de volgende zin correct: De inbreker is langs daar het huis binnengekomen? Zie Langs daar / daarlangs
 2. Is naar daar correct in de volgende zin: Ik zal meteen naar daar komen? Zie Naar daar / daarnaartoe / daarheen
 3. Wat is een bijwoord? Zie Bijwoord


5 definities op Encyclo
 • •geeft 'onderschikkend' een reden aan.
 • het woord noemt een reden vb: daar ik hoofdpijn heb, wil ik nu gaan slapen Synoniemen: aangezien omdat op die plaats vb: daar ligt een boek Synoniemen: er aldaar
 • [Vergeten woorden] (v.), dare schade, pijn, letsel [~ deren]
 • 1) Aan gene zijde 2) Aangezien 3) Aanwijzend voornaamwoord 4) Aldaar 5) Alzo 6) Bijwoord 7) Bijwoord van plaats 8) Daarginds 9) Daarheen 10) Daarnet 11) Dewijl 12) Er 13)...
 • bijwoord van plaats - Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS ) onderschikkend voegwoord - Jaar van herkomst: 1280 (VMNW )
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met daar:
  daaraandaarachterdaarbijdaarbovendaardoordaarenbovendaarentegendaargelatendaargindsdaarheendaarindaarjuistdaarlaatdaarlatendaarlietdaarlietendaarmededaarmeedaarnadaarnaar
  Toon alle woorden die beginnen met daar

  Deze woorden eindigen op daar:
  aldaarbedaarlaat daarvandaarziedaarzondaar
  Toon alle woorden die eindigen op daar