de curatele

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [kyraˈtelə]

onder curatele staan  (niet je eigen beslissingen mogen nemen zonder toestemming van iemand die toezicht houdt)

© Kernerman Dictionaries.

19 definities op Encyclo
  1. officieel toezicht vb: hij is onder curatele geplaatst
  2. ondertoezichtstelling. Een meerderjarige die zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis), kan door de rechter ...
  3. Als iemand onder curatele staat wil dat zeggen dat hij geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam is op vermogensrechtelijk en familierechtelijk terrein.
  4. toestand waarin aen een meerderjarige persoon het beheer en de beschikking over zijn goederen is ontnomen.
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] voogdij, voogdijschap; curatorschap; onder - stellen, [iemand] het vrij beheer zijner zaken ontnemen. *...TOR, m. (...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
curatele (beheer over andermans vermogen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 93% van de Nederlanders en 72% van de Vlamingen het woord `curatele`.