croqueten

werkw.
Afbreekpatroon:  'cro -que - ten
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  croquette (verl.tijd )
Vervoegingen:  gecroquet (volt.deelw.)

croquet spelen sport
Voorbeeld:  `zij croquet met een houten hamer de houten bal door de poortjes naar een paaltje `