coulancehalve

bijwoord

als bewijs van inschikkelijkheid;
bij wijze van tegemoetkoming
Juridisch
Voorbeeld:  `Soms zal de pensioenuitvoerder coulancehalve toch nog meewerken aan een verevening, ondanks dat niet aan de wettelijke termijn is voldaan.`