de consolidatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔnsoli'da(t)si]
Verbuigingen:  consolidatie|s (meerv.)

1) samenvoeging tot één balans van activa, passiva, baten en lasten van verschillende onderdelen van een of meer organisaties

2) omvorming van een schuld op korte termijn tot een schuld op lange termijn financieel

3) het krijgen van een vaste, stevige vorm
Voorbeeld:  `consolidatie van ontwikkelingen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
samenvoeging verharding versterking versteviging

24 definities op Encyclo
  1. is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.
  2. Consolidatie is de afname van het (gesteente)volume en toename van de dichtheid van een afzetting ten gevolge van toegenomen uitwendige druk en-of onttrekking van vloeist...
  3. Consolidatie wordt vaak bij `baggerspecie` of slib toegepast, namelijk het indikken van deze mengsels door het water ervan te verwijderen.
  4. Bundelen van transportstromen.
  5. Let op: Spelling van 1858 gronding, bevestiging (van uitgezette gelden), Consolideren, gronden, begronden, verzekeren, dekken. Geconsolideerde schulden of fondsen zijn de...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met consolidatie:
consolidaties

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `consolidatie`.