de concreetheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe concreet iets of iemand is