concluderen

werkw.
Uitspraak:  [kɔŋklyˈderə(n)]
Vervoegingen:  concludeerde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft geconcludeerd (volt.deelw.)

(iets) besluiten na onderzoek of goed nadenken
Voorbeeld:  `Uit het rapport concludeer ik dat het onderzoek niets heeft opgeleverd.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afleiden besluiten een gevolgtrekking maken iets afleiden uit opmaken uit

Taaladvies
Is dit juist: de te trekken conclusies? Zie de te trekken conclusies

8 definities op Encyclo
  • Let op: Spelling van 1858 besluiten, beslissen. Conclusie, het besluit. Conclusum, het slot, het beslotene. Conclusum in senatu, Lat., besloten in of door den raad
  • het begrijpen uit iets anders vb: ik concludeer uit jouw woorden dat je niet mee wilt Synoniemen: afleiden opmaken
  • burgerlijk procesrecht: het nemen van conclusies. ...
  • 1. (c) Het nemen van een conclusie in rechte door (de vertegenwoordigers van) de partijen in een burgerlijk proces. 2. (s) Het formuleren van de eis door het openbaar min...
  • •"(onovergankelijk)" tot een eis komen. •"(overgankelijk)" tot een besluit komen.
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    concluderen (besluiten)