de commune

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔ'mynə]
Verbuigingen:  commune|s (meerv.)

woon- en leefgemeenschap met gemeenschappelijk bezit dat iedereen samen deelt
Voorbeelden:  `in een commune wonen`,
`hippiecommune`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
leefgemeenschap woongemeenschap woongroep

8 definities op Encyclo
  1. groep mensen die samenwoont en alles deelt vb: hij woonde 7 jaar in een commune
  2. Gemeente, de lokale overheid met gemeenteraad en burgemeester. De Franse gemeenten zijn vaak klein. Frankrijk kent ongeveer 36000 gemeenten.
  3. gemeente
  4. leefgemeenschap
  5. De solidaire gemeenschap van stedelingen die streefden naar onderlinge vrede en die elkaar hulp en bijstand verleenden.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met commune:
communes

Herkomst volgens etymologiebank.nl
commune (woon-, leefgemeenschap)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 95% van de Nederlanders en 93% van de Vlamingen het woord `commune`.