het comité

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kɔmiˈte]
Verbuigingen:  comité|'s (meerv.)

groep mensen met een bepaald doel of belang
Voorbeelden:  `actiecomité`,
`comité van voorbereiding`
en petit comité  (met weinig mensen, in kleine kring) `iets vertrouwelijks en petit comité bespreken`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
commissie

Spreekwoorden en zegswijzen
• en petit comite (=in een klein genootschap, in het geheim)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Komt er wel of niet een uitspraakteken op dit Franse leenwoord: comité of comitee? Zie comité / comitee

7 definities op Encyclo
 • Een comité is een een groep personen die zich samen inzetten voor een bepaalde taak of een bepaald doel. Voorbeelden van comités zijn actiecomités, buurtcomités en h...
 • groep mensen die samen iets organiseren vb: we hebben een comité opgericht voor dat feest
 • Let op: Spelling van 1858 bevelhebber der roeiknechten op de galeijen
 • 1) Aangewezen of gekozen groep personen 2) Belangengroep 3) Bestuur van een genootschap 4) Commissie 5) Gezelschap 6) Groep personen 7) Groep personen belast met een bepa...
 • 1) Belangenbehartigende groep 2) Belangenbehartigers 3) Bestuur 4) Delegatie 5) Groep die belangen behartigt 6) Groep met bepaalde taak 7) Groep met een bepaalde taak 8) ...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met comité:
  comité'scomitéledencomitélidcomités

  Deze woorden eindigen op comité:
  actiecomitéen petit comité

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  comité (taakgroep)