de/het cohort

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ko'hɔrt]
Verbuigingen:  cohort|en (meerv.)

1) gevechtseenheid in een Romeins leger defensie verouderd
Voorbeeld:  `De Praetoriaanse garde bestond uit negen cohorten.`

2) groep personen die gedurende een bepaalde periode in een onderzoek wordt gevolgd sociologie
Voorbeeld:  `De universiteit doet een cohortstudie waarbij personen uit één leeftijdsgroep lange tijd worden gevolgd en waarbij bovendien een aantal cohorten van personen van verschillende leeftijden gedurende een kortere periode worden gevolgd.`

© Kernerman Dictionaries.

10 definities op Encyclo
  • Een groep personen, die gedurende een bepaal- de periode, eenzelfde demografische gebeurtenis heeft meegemaakt. B.v. : alle mensen die in een bepaald kalenderjaar zijn ge...
  • 1. (demografisch) een groep individuen van de zelfde leeftijd die tegelijkertijd tot een populatie gaan behoren.2. (taxonomisch) een plaats in het hiërarchische classifi...
  • legereenheid in het oude Rome Tien cohorten vormden een legioen, en werden zelf ingedeeld in drie manipels, die op hun beurt twee centuries bevatten.
  • Een groep personen die gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar, eenzelfde (demografische) gebeurtenis heeft meegemaakt. Een geboortecohort bestaat u...
  • Groep examenkandidaten die op basis van hetzelfde kwalificatiedossier staat ingeschreven en hetzelfde examenplan volgt.
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    cohort (onderafdeling van Romeins legioen)