de clausule

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [klɑuˈzylə]
Verbuigingen:  clausule|s (meerv.)

bepaling in een overeenkomst waar je je aan moet houden
Voorbeeld:  `geheimhoudingsclausule`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
artikel beding

16 definities op Encyclo
  1. Middeleeuwse benaming voor de sluitregel van een gedicht opgebouwd uit strofen van 13 regels (ook 19) met twee rijmen, rijmschema aab aab aab aab b (ook wel vier: abab bc...
  2. In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder uitgebreid of beperkt. Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden...
  3. Bepaling in een overeenkomst. In een overeenkomst van verzekering wordt hiermee in het bijzonder bedoeld een bepaling die dient tot uitbreiding of beperking van de standa...
  4. Een dertienregelige strofe, welke strofevorm uit het Latijn afkomstig is en het rijmschema aabaabaabaabb heeft De Nederlandse dichter Jacob van Maerlant (1235-1300) schre...
  5. •een extra bepaling in een ambtelijke brief. •het eind van een zin.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met clausule:
clausuleerclausuleerdeclausuleerdenclausuleertclausulerenclausules

Deze woorden eindigen op clausule:
vrijwaringsclausule

Herkomst volgens etymologiebank.nl
clausule (afzonderlijke bepaling, frase)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `clausule`.