I categorisch

bijwoord

op categorische wijze


II categorisch

bijv.naamw.
Verbuigingen:  categorischer

1) betrekking hebbend op een indeling in categorieën
Voorbeeld:  `De categorische indeling van WikiWoordenboek heeft tot doel de informatie op meer dan een wijze toegankelijk en terugvindbaar te maken.`

2) in alle toonaarden, met klem
Voorbeeld:  `Daarop volgde een categorische ontkenning.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
afdoend Consequent stelselmatig systematisch

Taaladvies
Categoriek / categorisch: Is categoriek correct?

Intensiveringen
Hoe kun je met categorisch een ander begrip versterken?
categorisch weigeren; categorisch ontkennen;

5 definities op Encyclo
  1. Synoniem: kwalitatief Categorische (kwalitatieve) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.
  2. •betrekking hebbend op een indeling in categorieën. •in alle toonaarden, met klem.
  3. 1) Afdoend 2) Afdoende 3) Geheid 4) Onomwonden 5) Onvoorwaardelijk 6) Systematisch
  4. Nederlands onvoorwaardelijk
  5. onvoorwaardelijk Jaar van herkomst: 1698 (MEY )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
categorisch (onvoorwaardelijk)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 93% van de Vlamingen het woord `categorisch`.