zich blindstaren op

reflexief werkw.
Uitspraak:  [blintstarə(n) ɔp]
Vervoegingen:  staarde zich blind op (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich blindgestaard op (volt.deelw.)

je zo sterk concentreren op één onderwerp dat andere aspecten te weinig aandacht krijgen
Voorbeeld:  `Je moet je niet blindstaren op het salaris, maar ook nagaan of je het werk aantrekkelijk vindt.`

© Kernerman Dictionaries.