Synoniemen
goeddoen iemand een genoegen doen iemand plezieren in verrukking brengen opfleuren opmonteren plezieren verblijden verheugd verkwikken verrukken vrolijker worden

Spreekwoorden en zegswijzen
• zich blij maken met een dode mus (=met een kleinigheid (een waardeloos iets)blij zijn)
• iemand blij maken met een dode mus (=iemand iets goeds in het vooruitzicht stellen, dat uiteindelijk waardeloos zal blijken te zijn)
Naar de spreekwoorden