bittorrenten

werkw.
Afbreekpatroon:  'bit - to - ren - ten
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  bittorentte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gebittorrent (volt.deelw.)

via internet gegevens uitwisselen computer
Voorbeeld:  `internetbankieren is niet mogelijk zonder veilig bittorenten`