de biotoop

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [bijo'top]
Verbuigingen:  bio|topen (meerv.)

natuurlijke omgeving waarin een plant of dier kan leven en zich kan voortplanten
Voorbeeld:  `De biotoop van de ijsvogel is een visrijke beek met steile oevers en veel plantengroei.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
milieu

18 definities op Encyclo
  • Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is - homogeen groei- of woongebied - Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een b...
  • Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is - homogeen groei- of woongebied - Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een b...
  • Def.: ruimtelijk begrensde eenheid voor leven.
  • Def.: woongebied voor een groep organismen.
  • Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. (Wikipedia)
  • Toon uitgebreidere definities