de biogeologie

zelfst.naamw. (v.)

een aardkunde die gericht is op de bestudering van hoe de biosfeer en de lithosfeer op elkaar inwerken
Voorbeeld:  `Hij studeert biogeologie in Groningen.`


Bron: WikiWoordenboek.

1 definitie op Encyclo
  • Biogeologie is de studie van hoe de biosfeer en de lithosfeer op elkaar inwerken. Biogeolologie bestudeert biotische, hydrologische en aardse systemen in relatie tot elk...
  • Toon uitgebreidere definities