de beperking

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈpɛrkɪŋ]
Verbuigingen:  beperking|en (meerv.)

dat wat beperkt
Voorbeeld:  `iemand met lichamelijke beperkingen`
zijn beperkingen hebben  (niet volmaakt zijn)
zonder beperkingen  (zonder extra regels, helemaal vrij)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beding begrenzing bepaling conditie criterium eis inkrimping kriterium restrictie voorwaar voorwaarde

8 definities op Encyclo
 • Deze aanduiding wordt gebruikt om te verwijzen naar vaardigheden die niet of niet meer optimaal gebruikt kunnen worden ten gevolge van een onderliggende stoornis of stoor...
 • het iets niet mogen of kunnen vb: dat hij niet kan lopen is een lichamelijke beperking Synoniemen: voorbehoud restrictie een punt waar je niet boven mag komen vb: er is e...
 • Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor de bij het verlenen van een vrijstelling, ontheffing of vergunning naar tijd of plaats dan wel anderszins aan te brengen begr...
 • Een stoornis of conditie – lichamelijk, zintuiglijk en-of geestelijk – die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich me...
 • •iets dat ervoor zorgt dat er mogelijkheden begrensd worden.
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met beperking:
  beperkingen

  Deze woorden eindigen op beperking:
  functiebeperkinggeboortebeperkingsnelheidsbeperkingzelfbeperking