de benaderbaarheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe benaderbaar iets of iemand is