de belangenverstrengeling

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  belangenverstrengelingen

situatie waarbij iemand meerdere belangen dient en waarbij dezen met elkaar in conflict komen
Voorbeeld:  `er zijn aanwijzingen gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders`


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Wanneer een lid van de gemeenteraad of college functies heeft naast het raadswerk waarin hij- zij zelf producten of diensten levert aan de gemeente, heeft dat lid twee pe...
  2. Eng: conflict of interests rechtswetenschap situatie waarin een persoon tegelijkertijd meerdere belangen dient of kan dienen, die niet met elkaar ver…
  3. Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met belangenverstrengeling:
belangenverstrengelingen