de assurantiebelasting

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  assurantiebelastingen

belasting die wordt geheven over verzekeringen


Bron: WikiWoordenboek.

10 definities op Encyclo
  1. Belasting op verzekeringen (7%), met uitzondering van medische verzekeringen.
  2. Belasting die wordt betaald over de premie van een schadeverzekering.
  3. Er wordt 7% belasting geheven over het bedrag dat u moet betalen in verband met de verzekering (dit zijn meestal de poliskosten en de premie). Vrijgesteld van assurantieb...
  4. Het verrichten van diensten is onderworpen aan BTW. Het verzekeren en de bemiddeling bij het sluiten van verzekeringen is evenwel niet BTW-plichtig omdat in de plaats daa...
  5. Dit is een belasting die betaald moet worden over de premie van een verzekering. Dit is een belasting die wordt bepaald door de regering en in 2014 is gestegen van 9,7% n...
Toon uitgebreidere definities