de asielprocedure

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [a'zilprosədyrə]
Verbuigingen:  asielprocedure|s (meerv.)

officiële manier waarop onderzocht wordt of een asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning
Voorbeeld:  `Tijdens de asielprocedure krijgt de asielzoeker in Nederland te maken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).`

© Kernerman Dictionaries.

3 definities op Encyclo
  1. De asielprocedure in Nederland is gebaseerd op de Vreemdelingenwet van 2000. De fasen zijn: 1) De indiening van een asielverzoek bij de IND (in feite bij een grenspost of...
  2. Fr: procédure de demande d`asile [vreemdelingenrecht] de procedure die moet worden gevolgd om als vluchteling te worden erkend. In de ~ kan men twee fa…
  3. Eng: asylum procedure [asielrecht] geformaliseerde aaneenschakeling van handelingen en activiteiten die moeten worden verricht voor het afhandelen van …
Toon uitgebreidere definities