archiefbescheiden

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  archiefbescheiden

gearchiveerde documenten, waarvan het archiveren door de overheid bij wet is geregeld
Voorbeeld:  `De archiefbescheiden werden overgebracht naar het algemeen rijksarchief.`


Bron: WikiWoordenboek.

2 definities op Encyclo
  1. Bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten; Bescheiden ongeacht hun vorm, met overeenko...
  2. Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn al die bescheiden die ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen...
Toon uitgebreidere definities