de arbeidsverdeling

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  arbeidsverdelingen

Het verdelen van het werk in verschillende taken.
Voorbeeld:  `Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen.`


Bron: WikiWoordenboek.

8 definities op Encyclo
  1. algemeen - Het opslitsen van taken, zodanig dat arbeiders zich verder specialiseren en beter worden in één bepaalde taak, waardoor de productiviteit e…
  2. Eng: division of labour algemeen - Het onderverdelen van de arbeidshandelingen in deelhandelingen, waardoor de arbeidsproductiviteit wordt vergroot. Va…
  3. is het verdelen van de arbeids-taken in deel-taken; zie ook begrippen L.4specialisatie. Arbeidsverdeling is een van de mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te verg...
  4. Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deeltaken; ( > economie)
  5. het regelen van de taakverdeling in het gezin of in bedrijven
Toon uitgebreidere definities