het arbeidsreglement

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['ɑrbɛitsrexləmənt]
Verbuigingen:  arbeidsreglement|en (meerv.)

1) officieel document met de wederzijdse rechten en plichten van werkgevers en werknemers
Voorbeeld:  `Het arbeidsreglement wordt opgesteld na onderhandeling tussen werkgever en werknemers.`

2) document met algemene arbeidsvoorwaarden, als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst
Voorbeeld:  `Het arbeidsreglement geeft de werknemers inzicht in de regels van de organisatie.`

© Kernerman Dictionaries.

2 definities op Encyclo
  1. Fr: règlement de travail [arbeidsrecht] reglement waarin de arbeidsomstandigheden bepaald zijn en dat de werkgever verplicht is op te stellen. Het ~ mo…
  2. Het arbeidsreglement is een in België wettelijk voorzien document in elke onderneming of instelling die personeel tewerkstelt en lijst de wederzijdse rechten en plichte...
Toon uitgebreidere definities