de arbeidsproductiviteit

zelfst.naamw. (v.)

de hoeveelheid productie die per tijdseenheid wordt geproduceerd door één arbeider


Bron: WikiWoordenboek.

16 definities op Encyclo
  1. Eng: labour productivity algemeen, groei en conjunctuur - (Macro): de totale productie (in miljarden euroÆs per jaar) gedeeld door de ingezette hoeveel…
  2. is de gemiddelde productie per werknemer gedurende een bepaalde periode. Zie ook begrippen L.3 arbeidsproductiviteit arbeidsproductiviteit
  3. Het vermogen van iemand om in een bepaalde tijd een hoeveelheid producten voort te brengen. Als per arbeidskracht veel wordt geproduceerd is sprake van een hoge arbeidspr...
  4. is de productie per werknemer per tijdseenheid. Men onderscheidt de gemiddelde en de marginale arbeidsproductiviteit.
  5. De bruto toegevoegde waarde in basisprijzen per eenheid van arbeidsvolume.
Toon uitgebreidere definities