de amplitude

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  amplitudes

de grootte, of sterkte, van een trilling. Dit kan een mechanische trilling zijn van bijvoorbeeld een snaar van een harp, of de daardoor ontstane geluidsgolf, of van enig ander periodiek verschijnsel


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
amplitudo

22 definities op Encyclo
  1. Maximale uitwijking uit de evenwichtstoestand van een trilling. De amplitude bepaalt de sterkte van een geluid of van een trilling
  2. Amplitude betekent uitslag, (van bijv. een slinger) In de elektrotechniek bedoelen we de sterkte van een elektrisch (wisselspannings - stroom) signaal.
  3. Term uit de receptie-esthetica, in tweeërlei zin gebruikt. De amplitude in ruime zin omvat het geheel van lezersreacties op een bepaalde tekst, bijv. alle mondelinge...
  4. De hoogte van een cyclische beweging of golfbeweging, dus de uitslag vanuit de 0-waarde. ( > beleggen > analyse > technisch > algemeen)
  5. De maximale absolute waarde van een periodieke curve, gemeten langs haar verticale as (de hoogte van de golf).
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met amplitude:
amplitudemodulatieamplitudes

Herkomst volgens etymologiebank.nl
amplitude = amplitudo

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 91% van de Nederlanders en 93% van de Vlamingen het woord `amplitude`.