het amendement

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [amɛndə'mɛnt]
Verbuigingen:  amendement|en (meerv.)

voorstel tot officiële wijziging van een wetsontwerp of een ander officieel document juridisch
Voorbeeld:  `Ieder raadslid kan een amendement indienen in de gemeenteraad.`
recht van amendement  (het recht om amendementen in te dienen) `Door het recht van amendement kan de Tweede Kamer de tekst van een wetsvoorstel wijzigen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanvullend voorstel amendering herziening

19 definities op Encyclo
  1. voorstel tot verandering van een wet of reglement vb: dit Tweede Kamerlid heeft een amendement ingediend
  2. Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordiger...
  3. Een amendement is een voorstel uitgaande van de regering of van een parlementslid om een hangend wetsontwerp, wetsvoorstel of voorstel van resolutie te wijzigen. Ook op v...
  4. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet ...
  5. Een raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo’n wijzigingsvoorstel heet een amendement. Als een meerderheid van de raad het...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
amendement (wijzigingsvoorstel)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 95% van de Vlamingen het woord `amendement`.