I het alternatief

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ɑltɛrnaˈtif]
Verbuigingen:  alterna|tieven (meerv.)

andere mogelijkheid
Voorbeeld:  `Lessen aan huis zijn soms een goed alternatief voor naar school gaan.`


II alternatief

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ɑltɛrnaˈtif]

1) die of dat ook mogelijk is
Voorbeeld:  `een alternatief plan voorstellen`

2) afwijkend van het gewone
Voorbeeld:  `alternatieve geneeswijzen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afwijkend ander andere mogelijkheid grote plaats keuzemogelijkheid oplossing uitweg

13 definities op Encyclo
  1. Engels:Alternative anders en even geschikt
  2. Andere wijze dan de voorgenomen activiteit om (in aanvaardbaremate) tegemoet te komen aan de doelstelling(en). De Wetmilieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen al...
  3. nergens anders mee te vergelijken vb: mijn zus kleedt zich erg alternatief Synoniemen: apart bijzonder speciaal ongewoon een andere goede mogelijkheid vb: dit plan kan ni...
  4. anders en even geschikt
  5. niet hetzelfde of dezelfde vb: hij bedacht een alternatieve oplossing Synoniem: ander Tegenstellingen: gelijk gelijk [3] hetzelfde identiek eender dito
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
alternatief (keus latend tussen meerdere mogelijkheden , andere mogelijkheid)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `alternatief`.