de allotropie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  allotropieën

het verschijnsel dat hetzelfde chemisch element of dezelfde vaste verbinding in verschillende verschijningsvormen kan voorkomen met een verschillende kristalstructuur


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. engelse vertaling: allotropy duitse vertaling: Allotropie Het voorkomen van elementen in meerdere verschijningsvormen. Voorbeeld Zwavel komt voor in meerdere allotropen.
  2. 1) Het in verschillende vorm voorkomen van een stof 2) In verschillende vormen voorkomend (scheikunde)
  3. Het voorkomen van een chemisch element in twee of meer kristallijne vormen, bijvoorbeeld rode en witte fosfor.
  4. Allotropie (uit het Grieks: allos, ander, en tropos, manier), is de naam die Jöns Jacob Berzelius gaf aan het verschijnsel dat hetzelfde chemisch element in verschillen...
  5. het voorkomen van stoffen in andere toestanden Jaar van herkomst: 1872 (GVD )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
allotropie (het voorkomen van stoffen in andere toestanden)