de aansprakelijkheidsverzekering

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  aansprakelijkheidsverzekeringen
Verbuigingen:  aansprakelijkheidsverzekeringetje

een verzekering tegen aansprakelijkheidsgevolgen
Voorbeeld:  `Hij heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.`


Bron: WikiWoordenboek.

14 definities op Encyclo
  1. Een (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering dekt tegen materiële schade, veroorzaakt door bijvoorbeeld uzelf, uw partner, kinderen en soms huisdieren waarvoor u aans...
  2. Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de schade dekt die u of uw gezinsleden per ongeluk veroorzaken aan derden. Hieronder valt niet alleen materiele s...
  3. wie een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, zal over het algemeen gedekt zijn tegen de kosten van vorderingen van derden tot schadevergoeding...
  4. Verzekering die tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis de vergoeding waarborgt van de bedragen die de verzekerde op grond van tegen hem gerichte ...
  5. •een verzekering tegen juridisch vastgestelde aansprakelijkheidsgevolgen.
Toon uitgebreidere definities