aanmerken als

werkw.
Uitspraak:  ['anmɛrkə(n) ɑls]
Vervoegingen:  merkte aan als (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft aangemerkt als (volt.deelw.)

opvatten als
Voorbeeld:  `Deze snelweg is aan te merken als veilig.`
Synoniem:  beschouwen als

© Kernerman Dictionaries.