Eerste Kamer

zelfst.naamw. (de)

voluit Eerste Kamer der Staten-Generaal, bestaat uit 75 gekozen leden en vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal of het parlement
Voorbeeld:  `De vergadering van de Eerste Kamer werd door de voorzitter geopend.`


Bron: WikiWoordenboek.

Taaladvies
Schrijf je deze combinatie met een eigennaam aan elkaar: Tweede Kamerfractie? Zie Tweede Kamerfractie / Tweede Kamer-fractie

11 definities op Encyclo
  • Wordt ook wel Senaat genoemd. Bestaat uit 75 senatoren. Controleert, net als de Tweede Kamer de regering. De Eerste Kamer heeft minder macht dan de Tweede Kamer. De Eerst...
  • Een van beide Kamers der Staten-Generaal, ook wel Senaat genoemd. De Eerste Kamer moet in de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen in hun geheel beoordelen, want zij mist...
  • De taken van de Eerste Kamer liggen vooral op het gebied van de wetgeving, maar ook bij het controleren van de regering heeft zij een rol. Formeel beschouwd kan de Eerste...
  • Een van beide Kamers der Staten-Generaal, ook wel Senaat genoemd. De Eerste Kamer moet in de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen in hun geheel beoordelen, want zij mist...
  • Afkorting voor Eerste Kamer der Staten-Generaal. Onderdeel (ook wel orgaan genoemd) van de volksvertegenwoordiging. Bestaat uit 75 leden en heeft als twee hoofdzaken cont...
  • Toon uitgebreidere definities