6 definities op Encyclo
1) Stand in de Staten van Drenthe, gevormd uit de edelen in het gewest. De staatkundige invloed van de Drentse adel kreeg een eigen karakter doordat de edelen zich aaneen s...
2) waardigheid van een ridder. Bijv. deze man is zijn ~ waardig. ...
3) [instituut] - De Ridderschap was in de Republiek der Vereenigde Nederlanden het college waarin de edelen van een gewest verenigd waren. De zeven gewestelijke ridderschap...
4) Een ridderschap moet niet worden verward met een ridderorde. ...
5) Gewapende ruiters die zich vanaf omstreeks 1100 gingen onderscheiden door een eigen gedragscode en 'ridderlijke' idealen. De adel nam deze over, waardoor de ridderschap a...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ridderschap