de ketter

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['kɛtər]
Verbuigingen:  ketter|s (meerv.)

iemand die een geloofs- of levensovertuiging heeft die afwijkt van de officiële
Voorbeeld:  `Ketters werden door de inquisitie vervolgd.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afvallig afvallige ketters

Spreekwoorden en zegswijzen
• zuipen als een ketter (=erg veel (alcoholische drank) drinken)
ketters wonen het dichtst bij de paus (=de beste vrienden van een machtig man zijn vaak zijn grootste vijanden)
• elke ketter heeft zijn letter. (=ieder denkt dat de eigen mening bewezen kan worden)
• dat maakt van Jezus nog een ketter (=dat is zelfs bij de meest integer mens een schanddaad)
Naar de spreekwoorden

Intensiveringen
Hoe kun je met ketter een ander begrip versterken?
roken als een ketter; vloeken als een ketter; zuipen als een ketter;

10 definities op Encyclo
  1. iemand die in zijn geloof afwijkt van de officiële leer vb: in Zuid-Frankrijk werden de ketters zwaar vervolgd vloeken als een ketter [heel erg vloeken]
  2. Let op: Spelling van 1858 behalve de gewone beteekenis van afvallige, afwijkende van de eene of andere Christelijke leer, een zandsteen, welke nabij Pirna gevonden wordt ...
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), afgevallene [inzonderheid] van de [bij de roomsch-katholieken] godsdienst), onregtzinnige; - bij herhaling, relaps; een - in d...
  4. Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - persoon waarvan de godsdienstige opvattingen niet in overeenstemming waren met het geldende rooms-katholieke geloof of die enkele le...
  5. Grieks: katharos, zuivere: binnen de kerkgemeenschap gedoopt persoon die een of meer grondwaarheden van het geloof verwerpt; het woord is ontleend aan de Catari (Katharen...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met ketter:
ketterdeketterdenketterijketterijenketterskettert

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ketter (afvallige van een godsdienst)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 96% van de Vlamingen het woord `ketter`.