Doorverwezen van zaakgelastigden > zaakgelastigde Toon zonder doorverwijzingSynoniemen
afgevaardigde gecommitteerde gedelegeerde gedeputeerde representant vertegenwoordiger

3 definities op Encyclo
1) •een persoon die de volmacht gekregen heeft in naam van een ander een zaak te behartigen.
2) Een zaakgelastigde of chargé d’affaires is een diplomaat die, in afwezigheid van een ambassadeur of gezant een diplomatieke missie leidt. Een zaakgelastigde valt net ...
3) 1) Afgevaardigde 2) Afgezant 3) Agent 4) Diplomaat 5) Factoor 6) Gecommitteerde 7) Gedelegeerde 8) Gedeputeerde 9) Gemachtigde 10) Gevolmachtigde 11) Gezant 12) Makelaar ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met zaakgelastigde:
zaakgelastigden

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 94% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `zaakgelastigde`.