Doorverwezen van twijfels > twijfel Toon zonder doorverwijzing

de twijfel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈtwɛifəl]
Verbuigingen:  twijfel|s (meerv.)

onzeker gevoel over wat je moet doen of denken
Voorbeeld:  `twijfels hebben/koesteren`
Synoniem:  tweestrijd
het lijdt geen twijfel dat  (het is zeker dat)
boven iedere twijfel verheven zijn  (vaststaan, zeker zijn)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aarzeling besluiteloosheid scepsis tweestrijd twijfeling wantrouwen weifeling

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand het voordeel van de twijfel gunnen. (=een onzekere factor voor hem zo gunstig mogelijk laten meetellen.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Leidt / lijdt (het - geen twijfel): Wat is juist: < i>Het lijdt geen twijfel < /i>of < i>Het leidt geen twijfel< /i>?

Intensiveringen
Hoe kun je twijfel krachtiger uitdrukken?
gerede twijfel; verscheurd door twijfel;

6 definities op Encyclo
  1. toestand waarin je niet weet wat je moet doen, denken of geloven vb: mijn twijfel over de keuze van een opleiding is verdwenen ergens zijn twijfels over hebben [er niet z...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] onzekerheid, besluiteloosheid, gebrek aan vastheid; in - zijn of staan; het lijdt geen -, het is zeker, men kan er o...
  3. •gevoel van onzekerheid ten aanzien van wat men moet doen, geloven e.d.
  4. 1) Aarzeling 2) Besluiteloosheid 3) Dubio 4) Dut 5) Innerlijke strijd 6) Kwestie 7) Onbeslistheid 8) Onzekerheid 9) Scepsis 10) Scepticisme 11) Toestand van onzekerheid 1...
  5. Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee. In de filosofie wordt gesproken van meth...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met twijfel:
twijfelachtigtwijfelachtigheidtwijfelentwijfelen aantwijfelgevaltwijfelloostwijfels

Herkomst volgens etymologiebank.nl
twijfel (onzekerheid)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `twijfel` kennen.