thermomechanisch

bijv.naamw.

1) betrekking hebbend op de verandering van mechanische eigenschappen met de temperatuur
Voorbeeld:  `Deze thermomechanische studie ondersteunt die conclusie niet.`

2) tweede betekenisomschrijving
Voorbeeld:  `Zin met het thermomechanisch in de tweede betekenis erin.`


Bron: WikiWoordenboek.