Doorverwezen van successiebelastingen > successiebelasting Toon zonder doorverwijzing

successiebelasting

heeft geen uitgebreide woordinformatie.

Op encyclo.nl vind je 2 resultaten voor `successiebelasting`:
1) Alles wat via erfrecht wordt verkregen, valt onder successiewetgeving. Ook Friese staartklokken, huizen en schilderijen. Degene die de erfenis krijgt, betaalt. Onder nieu...
2) Successiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet. Successie betekent opvolging. De term wordt nog wel eens gebruikt door oudere mensen. - Meervo...
Toon uitgebreidere definities


Er zijn geen spellingsuggesties gevonden

Zoektips: Gebruik geen verbuigingen, vervoegingen, meervoud of verkleinwoorden (dus `fiets` in plaats van `de fietsjes` of `gefietst`)
Maak gebruik van de suggesties die je tijdens het typen in het zoekveld ziet.