Doorverwezen van stemt > stemmen Toon zonder doorverwijzing

stemmen

werkw.
Uitspraak:  [ˈstɛmə(n)]
Vervoegingen:  stemde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gestemd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) je stem (3) uitbrengen bij een verkiezing of een stemming (2) poliek
Voorbeeld:  `gaan stemmen in het stembureau`
Synoniem:  kiezen

2) zorgen dat (een muziekinstrument) de goede toonhoogte heeft en niet vals klinkt muziek
Voorbeelden:  `een viool stemmen`,
`Voor het concert begint, stemt het orkest.`

3) (iemand) in de genoemde stemming (1) brengen psychologie
Voorbeeld:  `Dat hij goed geneest, stemt me hoopvol voor de toekomst.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
balloteren een stem uitbrengen kiezen zijn stem uitbrengen

Spreekwoorden en zegswijzen
• de violen stemmen (=met elkaar onderhandelen, naar compromissen zoeken)
Naar de spreekwoorden

12 definities op Encyclo
  1. 1. Het onderling zuiver afstemmen van de instrumenten van een ensemble of van de snaren van een (snaar-)instrument. 2. MV van stem - De aan elke afzonderlijke musicus to...
  2. Het uiten van een mening of een keuze in een bepaalde zaak door middel van een specifieke methode, bijvoorbeeld met briefjes of door handopsteking, in een groep van meerd...
  3. Stemmen door het volk Eens in de vier jaar mag u als burger stemmen. Dat kan vanaf 2006 via een nieuwe wet in alle kieslokalen (dat was voorheen alleen mogelijk als er vo...
  4. Elke vier jaar zijn er verkiezingen en mogen Nederlanders, als ze ouder zijn dan 18 jaar, gaan stemmen. En dat is heel belangrijk. Want ze stemmen op hun eigen volksverte...
  5. op de juiste toon instellen vb: wil jij mijn gitaar stemmen? een bepaald gevoel geven vb: de regen stemde hem treurig zeggen waar je vóór bent vb: ik stem op geen enkel...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op stemmen:
afstemmenbasstemmenlokstemmenovereenstemmenoverstemmenvoorstemmentegenstemmenwegstemmengelijkstemmenmeestemmenontstemmentoestemmenbestemmeninstemmenvoorkeurstemmenzangstemmen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
stemmen

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `stemmen` kennen.