Doorverwezen van op stapel staan > stapel Toon zonder doorverwijzing

de stapel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈstapəl]
Verbuigingen:  stapel|s (meerv.)

hoeveelheid spullen op elkaar
Voorbeeld:  `een stapel boeken`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
accumulatie belust berg boel drom getikt hoop massa menigte opeenhoping opeenstapeling ophoping opstapeling schare tas troep

Spreekwoorden en zegswijzen
• vurige kool op iemands hoofd stapelen (=iets goeds doen voor een vijandig persoon)
• vurige kolen op iemands hoofd stapelen (=iemand een groot schuldgevoel geven door hem onverdiende lof of vriendelijkheid te geven. )
• te hard van stapel lopen. (=iets te snel aanpakken.)
• op stapel leggen/zetten (=beginnen met iets)
• kolen op iemands hoofd stapelen (=iets goed doen voor een onvriendelijke persoon)
Toon alle 6 spreekwoorden die stapel bevatten

Intensiveringen
Hoe kun je met stapel een ander begrip versterken?
stapelverliefd; stapelgek;

17 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 (scheepsb.) een toestel van sterke balken, waarop de kiel van een schip gezet, en het schip wordt gebouwd, en van waar het, afgebouwd zijnde, in...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), stellaadje, stelling (op eene werf); een schip op - leggen, er aan beginnen te bouwen; een schip van - laten lopen, te water b...
  3. Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 poot van stoel, loodpot, stander enz.
  4. •een gestructureerde hoop spullen. •de tijdelijke constructie waarop een in aanbouw zijnd schip rust
  5. Def.: stelling op een werf waarop een schip in aanbouw rust.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met stapel:
stapel opstapel opeenstapelbedstapelbeddenstapelblokstapeldestapeldenstapeldolstapelenstapelgekstapelgek opstapelhuizenstapelsstapeltstapelverliefd

Deze woorden eindigen op stapel:
houtstapelbrandstapelveestapel

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. stapel (hoop)
  2. stapel (krekel)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `stapel`.