Doorverwezen van shredderde > shredderen Toon zonder doorverwijzing

shredderen

werkw.
Afbreekpatroon:  'shred - de - ren
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  shredderde (verl.tijd )
Vervoegingen:  geshredderd (volt.deelw.)

het versplinteren en kapotslaan van afval
Voorbeeld:  `belangrijk veiligheidsaspect in bedrijven die banden sorteren en shredderen, is het brandgevaar.`