Doorverwezen van remakete > remaken Toon zonder doorverwijzing

remaken

werkw.
Afbreekpatroon:  're - ma - ken
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  remakete (verl.tijd )
Vervoegingen:  geremaket (volt.deelw.)

een nieuwe versie maken van bestaande versie
Voorbeeld:  `een goede film remaken is niet nodig`